Reklamacija

Žalbe, reklamacije i primjedbe potrošači mogu da dostave u roku od osam (8) radnih dana od dana prijema robe. Žalba, reklamacija i primjedba se može dostaviti na sljedeće načine:

  1. Putem e-mail adrese [email protected]
  2. Pozivom na broj telefona +387 66 675 364 svakim radnim danom od 8 do 20 časova
  3. Poštom na adresu Mis Irbina 24, Sarajevo, sa naznakom “za Zoom Optiku”.

Prodavac će u roku od jednog (1) radnog dana potvrditi da je reklamacija primljena.

U roku od osam (8) dana od dana prijema reklamacije, prodavac će pisanim ili elektronskim putem obavijestiti kupca o odluci u vezi sa reklamiranim proizvodom, kao i o eventualnom načinu rješavanju reklamacije u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (povrat novca, odgovarajuće umanjenje cijene, zamjena ili popravka proizvoda).

Reklamacija će biti riješena u roku od 15 dana od dana prijema reklamacije.